IMG_9071

Bakgrunnsinformasjon

Bakgrunnsinformasjon

Bakgrunnsinformasjon – Hemsedal Høyfjellssenters eiersituasjon desember 2020

Det viktigste først
Mange forteller om Hemsedal Høyfjellssenter som sitt andre hjem – et sted der man kan komme for å søke Gud i et godt fellesskap, få åndelig påfyll, undervisning og hvile. Det vil Hemsedal Høyfjellssenter fortsette å være. Derfor er opprettelsen av Stiftelsen Hemsedal Høyfjellssenter gode nyheter. Høyfjellssenteret kan nå i enda større grad stå på egne ben med stiftelsen i ryggen som en viktig og stødig støttespiller og eier.

Slik blir den nye organiseringen
Høyfjellssenteret har hatt et godt og fruktbart samarbeid med organisasjonen KRIK over mange år. Stedet har vært organisert i et driftsselskap, Hemsedal Høyfjellssenter AS, og et eiendomsselskap, Liostugu AS. KRIK har vært aksjonær i begge selskap sammen med lokale private aksjonærer. Nå ønsker KRIK å selge sine aksjer i begge selskap og vi trenger nye aksjonærer. Vi har også benyttet anledningen til å se på hele eierstrukturen.

I løpet av høsten har Stiftelsen Hemsedal Høyfjellssenter blitt opprettet og det er laget en avtale mellom stiftelsen og KRIK/private aksjonærer om oppkjøp av alle aksjene i driftsselskapet. I tillegg ønsker stiftelsen å kjøpe aksjer i eiendomsselskapet, avhengig av hvor mye støtte stiftelsen klarer å samle inn. Det trengs også nye private aksjonærer til eiendomsselskapet.

Fordelene ved en stiftelse
En egen stiftelse i eierskapet gir oss en god trygghet for driften videre. Mange kristne organisasjoner har valgt stiftelse som organisasjonsform. Det er flere praktiske fordeler og det gir støttepartnere og givere en ekstra trygghet. Det er nemlig ikke mulig å ta økonomisk utbytte fra en stiftelse.

Stiftelsen er ikke eid eller styrt av privatpersoner, men styres av sitt definerte formål: «å inspirere og utruste mennesker til å kjenne Jesus og følge Han.» Med dette videreføres Høyfjellssenterets visjon.

Driften fortsetter som før
Vi vil fortsette å utvikle stedet som mange har blitt så glad i. De samme gode ansatte blir med videre. Vi vil fortsette med å bygge stein på stein, slik det har blitt gjort siden starten. I løpet av de første 15 årene har vi stadig økt antall egne arrangement og vi har fått en stabilt god driftssituasjon. Samtidig er stedet båret av gaver, forbønn og frivillig arbeid. Det gjør oss avhengige av Gud, og motiverer til å drive stedet på en god og ansvarlig måte.

Det er ennå mange urealiserte drømmer for stedet. Nytt av året 2020 er at det har blitt starta et bønnehus på stedet. Vi ser med forventning mot fremtiden og hva Gud vil bruke dette stedet til!

Innsamling til stiftelsen
Stiftelsen planlegger et samlet aksjekjøp før nyttår. For å kunne få oversikt så snart som mulig, har vi satt frist til 15. desember 2020 for å gi pengegaver. Det vil være mulig å gi etter dette også, men gjerne altså så snart som mulig. Tusen hjertelig takk for din gave!

Nye aksjonærer
Det trengs for øvrig også nye private aksjonærer til eiendomsselskapet (Liostugu AS) for å kunne løse ut alle aksjene til KRIK og andre som vil selge. Det er satt en minimumsgrense på NOK 100.000 for å bli aksjonær. Hvis du vil høre mer om denne muligheten, ta kontakt med Gudmund Juliebø på gudmund@fjells.no.

Til sammen håper vi å samle inn ca 3 mill i form av gaver til stiftelsen og aksjer til eiendomsselskapet. Kan du tenke deg å være med på dette løftet?

Del dette!

Meld deg på nyhetsbrevet

Anbefalt for videre lesing