1

Faste

Faste

Faste- å avstå fra mat.
 • Jesus taler om faste i Matt 6:16 og Mark 2:18-20.
 • David (salme 35:13, 2 Sam 12:16), Esra (Esra 8:21), Paulus og Barnabas (Apg 13:2-3).
 • GT. Når flere blir enige om å faste, handler det om en kollektiv omvendelse. Om å ydmyke seg. Gud sier at vi skal ydmyke oss, ikke at han skal ydmyke oss (Joel, 2 Krøn 7:14).

Det finnes forskjellige typer faste

 • Bare vann.
 • Bare grønnsaker/ avstå fra fin mat (Daniel).
 • Man kan faste (gi opp for en tid) andre ting en mat. For eksempel mobil, tv, kaffe, trening.
Hovedgrunner til å faste
 • Jesus fastet, apostlene fastet, de førte kristne fastet, og Bibelen omtaler det som vanlig for den som følger Jesus Matt 6.16: «Når dere faster…»!
 • Frigjøre tid – slippe Gud mer til i livet og omstendigheter der Han trengs.
 • Nekte kjødet/kjøttet grunnleggende behov, dette er en åndelig disiplin som lærer oss at vi er mer avhengig av Gud enn av mat.
Hvordan gjør man det?
 • Ikke spis den perioden du har bestemt deg for å avstå fra mat. Drikk mer vann!            
 • Hvis man aldri har fastet før, er det anbefalt å starte litt forsiktig. Stå over noen måltider, eller faste en dag eller to.
Hvem bør ikke faste
 • Gravide /prøver å bli det (eventuelt har problemer med hormonbalanse knyttet til menstruasjon).
 • Ammende.
 • Barn og tenåringer som vokser.
 • Kronisk syke – lurt å avklare med lege.
 • De som har hatt et anstrengt forhold til mat (spiseforstyrrelser).
Hva er effekten av faste?
 • Det er ikke for å få Guds oppmerksomhet.
 • Det er ikke for å straffe oss selv.
 • Faste hjelper oss å innse hvor utilstrekkelige vi i oss selv. Vi ydmyker oss ved å la oss bli svake.
 • Fasting dreper stolthet. (Med mindre man fasten er kjødelig og religiøs). Faste i Jesu navn er en kraftkilde.

Andrew Murray sa: Bønn er å koble på Gud, faste er å koble av verden.

Del dette!

Meld deg på nyhetsbrevet

Anbefalt for videre lesing