FJELLBIBELSKOLEN

Midt i blant vakre fjell i Hemsedal kan du finne Fjellbibelskolen, Høyfjellssenterets bibelskole med studenter som ønsker å vokse i relasjon med Gud. Vi ønsker at studentene våre skal få oppleve de livsforvandlende sannhetene som finnes i bibelen, følge Jesus og oppleve kraften i Den Hellige Ånd. Gjennom uker på fjellet bygges sterke og unike fellesskap, der mennesker kan dele ærlig fra sine liv, og hjelpe hverandre med å følge det største budet om å “elske herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand … og å elske sin neste som deg selv” (Matt 22:37-39).

Vi inviterer deg til ...

Ånd

Å bli bedre kjent med Gud, slik at du kan oppleve mer av Ham i hverdagen.

Sjel

Å leve i sann kjærlighet, fri fra alle gamle sår og lenker.

Kropp

Å vokse ved å utfordre deg selv og overkomme egen frykt.

Fjellbibelskolekurs

Les mer om de forskjellige kursene vi har i løpet av året.

TimeOut

Høst - 12 uker
Alder: 20-40

Opptur

Sommer - 3 uker
Alder: 20-40

burst

Momentum

Sommer - 10 DAGER / OUTREACH / MEDVANDRING
Alder: 15-19

Videre

Vinter - 1 uke
Alder: 35-80

Fokus

Vinter/vår - 3 dager
Alder: 20+

Dette sier tidligere studenter

Visjon

Vi ønsker å inspirere og utruste mennesker til å kjenne Jesus og følge Ham.

Målsetting

UTføre Jesu oppdrag om å gjøre mennesker til Hans disipler.

Se Gud UTgjøre en forskjell i menneskers liv.

UTdype Bibelens livsforvandlende budskap, dens sammenhenger, og Guds sannheter om hvem vi er i Kristus og at Han er i oss.

Se mennesker UTvikle sin relasjon til Gud som sin Far og Skaper, Jesus som Frelser og Herre og Den Hellige Ånd som Åpenbarer og Veileder.

UTveksle erfaringer om vår levende og virksomme Gud på tvers av kirkesamfunn.

UTforske livets kontraster og ivareta balansen mellom aktivitet og hvile, action og stillhet, fellesskap og solotid, fest og faste, undervisning og egenrefleksjon, å motta og å gi.

UTfordre og ivareta hele mennesket med kropp, sjel og ånd.

Inspirere til UTfoldelse i skaperverket.

UTfordre til å leve og dele ærlige liv.

UTruste til tjeneste med de gaver og talenter den enkelte har og blir gitt.

UTbre evangeliet i Hemsedal, Norge og like til verdens ende.

Undervisere

Hver uke vil lærere fra ulike sammenhenger gjennomgå nye emner innenfor sitt spesialområde. På den måten håper vi at deltakerne på Fjellbibelskolen vil lære mer om både Gud, bibelen og seg selv. Vi ønsker at de skal få et solid fundament i kristen-livet sitt, og samtidig bli inspirert til å fortsette veksten også etter at skolen er ferdig.

Søk nå!

Opptur / TimeOut søknadsfrist:
Vi starter å ta inn studenter fra 1. desember, og fortsetter til det er fullt.

Er dette for deg?

  • Ønsker du et avbrekk fra hverdagen i vakker fjellnatur?
  • Ønsker du å få satt livet ditt i et større perspektiv?
  • Ønsker du å forstå mer av /bli bedre kjent med Gud og bibelen,
    og kanskje også deg selv?
  • Ønsker du å erfare et levende kristent fellesskap?
  • Har du lyst å gå bibelskole, men ikke har mulighet et helt år?
  • Eller gikk du kanskje glipp av bibelskole da du var yngre?
  • Ønsker du å bli utfordret og bryte egne grenser?
  • “Jeg ønsker å gi Gud en siste sjanse i livet mitt.”

Dersom du er 20 år eller eldre og kan svare JA på ett eller flere av disse spørsmålene, så er bibelskolen for deg!