TimeToGo: Hemsedal

Disippelgjøring. Fellesskap. Tjeneste.

Lær å leve som disippler av Jesus i fellesskap med andre.

Hvis du har gått Timeout og ønsker å fortsette å vokse i din relasjon med Gud i et Jesus-sentrert fellesskap, og har hjerte for at ungdom skal bli kjent med Jesus, da er TimeToGo: Hemsedal noe for deg!

Om kurset

Å vokse i å kjenne Jesus er ikke bare en selvsentrert greie. Det er viktig at vi lærer å se utover og tjene andre, som Hans hender og føtter her på jord. TimeToGo gir muligheten til å oppleve dette både i Norge og i utlandet. Målet er å lære å leve misjonalt for Guds rikes formål uansett hvor du er.

TimeToGo: Hemsedal starter 6. januar 2020 med to uker forberedelse sammen med de andre TimeToGo teamene som skal til Tanzania og Jordan. Etter disse to ukene, vil teamet starte sin tjeneste i bygda. Teamdeltakere i Hemsedal er ansvarlig for egen økonomi, og har mulighet for å jobbe inntil 50% i en «vanlig» jobb underveis i teamtjenesten. Dette blir også en fin muligheten til å bli kjent med bygda og med lokalbefolkningen.

Tjene samfunnet

I løpet av sin tid i Hemsedal vil laget:

  • hjelpe hverandre til fortsatt å vokse i relasjon med Jesus gjennom daglige rutiner av morgensamlinger, jevnlig livsgruppe og ukentlige samlinger på KRIK Høyfjellssenter.
  • gi videre evangeliet til ungdom og barn i bygda. Du får muligheten til å være med å disippelgjøre neste generasjon, tjene med de gaver Gud har gitt deg, og delta i det lokale ungdomsarbeidet i bygda. Teamet kan også bli utfordret integreringsarbeid av nyankomne flyktninger.

Hemsedal

Vinteren i Hemsedal byr dessuten på fantastiske muligheter for ski og naturopplevelser!

Info og priser

Tidspunkt: 6. jan 2020 – 29. mai 2020
Pris: 3 900,- for de to første ukene med undervisning, inkludert kost og losji. I tillegg til selve teamtjenesten, vil disse kunne ha deltidsjobber ved siden av.
Søknadsfrist: 15. nov 2019

Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære. (Joh 12:26)

Dette sier tidligere studenter