KHHs standpunkt i samlivssaken

KRIK Høyfjellssenter avslutter samarbeidsavtalen med KRIK

KRIK Høyfjellssenter avslutter samarbeidsavtalen med KRIK

KRIK Høyfjellssenter Hemsedal (KHH) ble stiftet i 2005 og har helt siden starten hatt en samarbeidsavtale med organisasjonen Kristen Idrettskontakt (KRIK). Samarbeidet har vært godt og det har gitt positive synergier for begge parter.

KHH ble startet ut fra et selvstendig og lokalt initiativ og har i stor grad hatt sin egen profil. Stedet driver blant annet sin egen bibelskole, Fjellbibelskolen, der hundrevis av unge mennesker har deltatt. KHH tilbyr også en rekke andre egne kurs og leirer gjennom året. I tillegg har stedet noen arrangement i samarbeid med KRIK og andre kristne organisasjoner. KHH stiller også stedet til disposisjon for ulike grupper som skoler, konfirmantgrupper, lag og foreninger.

Det har vært mye debatt rundt landsstyret i KRIK sitt vedtak i spilleregelsaken. KHH har tidligere i høst kommet med en uttalelse der vi tilkjennegir å ha et annet standpunkt enn KRIK i denne saken. 

Mye har endret seg i kirkelandskapet de siste årene og organisasjonen KRIK er også i endring. Derfor har det gradvis vokst frem et ønske om at KHH skal stå på egne ben og kunne stå fritt i forhold til teologisk kurs og retning.

Styret i KHH besluttet derfor 24.10.2019 å avslutte samarbeidsavtalen med KRIK. Avtalen har 1 års oppsigelsestid. Styret vedtok også at stedets nye navn blir Hemsedal Høyfjellssenter. 

Stedet vil bli drevet videre med samme visjon, verdier og retning som før. KHH vil fortsette med egne kurs og arrangement, og stiller fortsatt stedet disponibelt for KRIK og andre organisasjoner som ønsker å legge sine arrangement hit.

Vi ønsker å uttrykke stor takknemlighet til organisasjonen KRIK for et langt og godt samarbeid og ønsker KRIK alt godt på veien videre!

Styret for KRIK Høyfjellssenter

Del dette!

Meld deg på nyhetsbrevet

Anbefalt for videre lesing