Visjon

Vi ønsker å inspirere og utruste mennesker til å kjenne Jesus og følge Han.

Våre verdier

Gjestfrihet

God mat
Hjertevarme
Inkluderende fellesskap

Jesusfokus

Livsnær forkynnelse
Karakterbyggende
Bli satt i frihet

Livsutfoldelse

Helhet - Kropp, sjel & ånd
Naturopplevelser
Lek og idrett

Derfra skal lovsangen stige og lyden av folk som skjemter og ler. 

Jer 30:19a

Vi tror...

  • på Bibelen som viser oss at Gud er den ene og treenige Gud: Fader, Sønn og Hellig Ånd.
  • at Jesus Kristus er Guds sønn.
  • at mennesket ble skapt i Guds bilde og til fellesskap med han.
  • at selv om alle mennesker har syndet og falt utenfor Guds herlighet, så har Gud gjort frelsen tilgjengelig ved Jesu død på korset og Hans oppstandelse fra de døde.
  • at Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst og ha evig liv ved troen på Jesus.