Baksidebilde 1

Stor respons på innsamlingsaksjonen i desember!

Stor respons på innsamlingsaksjonen i desember!

Stiftelsen Hemsedal Høyfjellssenter fikk inn gaver på totalt 1,7 millioner.
Det gjør at stiftelsen nå eier driftsselskapet og går inn som en av eierne i eiendomsselskapet Liostugu AS.
Sammen med nye private aksjonærer til eiendomsselskapet  ble målet om 3,2 mill overgått med stor margin.

Dermed var det mulig å kjøpe ut KRIK og noen andre småaksjonærer som ville selge.
Faktisk har eiendomsselskapet utvida aksjekapitalen med hele 3 mill. Det ble en utrolig hyggelig overraskelse, og tar oss litt nærmere noen drømmer vi har for stedet.

Vi er svært takknemlig for rausheten, gavmildheten og støtten som har blitt vist!

Dette har vært med på å sikre Hemsedal Høyfjellssenters eksistens, og sørget for at visjonen om å inspirere og utruste mennesker til å følge Jesus og kjenne ham, bæres videre.

Med stiftelsen og nye aksjonærer på laget går Hemsedal Høyfjellssenter en spennende tid i møte. Vi i staben gleder oss og ser frem til dette samarbeidet.


Vær gjerne med å be for stedet fremover – at  Gud skal få bruke det slik Han vil, til sin ære.


I dyp takknemlighet ønsker vi dere et velsignet nytt år med Jesus i sentrum!

Del dette!

Meld deg på nyhetsbrevet

Anbefalt for videre lesing